Bramy

Serwis bram przemysłowych i garażowych:
Nabyte ponad 20 letnie doświadczenie oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych serwisantów gwarantuje świadczenie usług na najwyższym poziomie. Naszą dewizą jest wykonanie naprawy bramy podczas jednego wyjazdu do klienta. Aby to zapewnić wyposażyliśmy nasze samochody serwisowe w części zamienne.

Posiadając 4 brygady serwisowe możemy zagwarantować wykonanie serwisu bramy w ciągu 48 godzin.

Dodatkowo oferujemy Państwu możliwość zawierania korzystnych umów serwisowych co gwarantuje Państwu stałą opiekę nad bramami zmniejszając ryzyko wystąpienia awarii oraz daje komfort natychmiastowej reakcji naszego serwisu. Umowami tymi obejmujemy nie tylko nasze produkty ale również wyroby innych producentów.

Serwis Mirola - Montaż bram i rolet


Konserwacja i przeglądy techniczne:
Mając na względzie bezpieczeństwo obsługi, trwałość i bezawaryjność Państwa bram oferujemy wykonanie ich przeglądów i konserwacji. Ich częstotliwość zależy od intensywności i warunków w jakich brama jest eksploatowana.

Z każdym rokiem rośnie ilość urządzeń z zakresu techniki bramowej i jednocześnie zauważamy wzrastające na polskim rynku zainteresowanie usługami konserwacyjnymi.

Mając powyższe na uwadze przygotowaliśmy naszych serwisantów do profesjonalnego świadczenia tego rodzaju usług. Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu bramy jest protokół w którym szczegółowo odnotowane są wszystkie wykonane czynności oraz przedstawiony aktualny stan bramy.

Proponujemy wykonywanie przeglądów i konserwacji bram w ramach:

  • jednorazowych przeglądów bram z raportem
  • umowy serwisowej


Modernizacja i odnowa bram:

  • Przeróbka bram z obsługi ręcznej na elektryczną - jesteśmy w stanie każdą bramę wyposażyć w napęd elektryczny wraz z urządzeniami sterującymi. Takie rozwiązanie nie tylko znacznie podnosi komfort i efektywność obsługi bramy ale również wydłuża jej trwałość i żywotność poprzez otwieranie i zamykanie ze stałą prędkością.
  • Dobór nowych urządzeń w miejsce zużytych, wycofanych z eksploatacji.
  • Przebudowa bramy do innego otworu a w razie potrzeby zmiana jej wymiarów.
  • Odnowa bram – poprzez mycie lub przelakierowanie jej pancerza i wymianę uszczelek.

 

Serwis Mirola - Montaż bram i rolet