Projekty UE


UE

MIROLA MISZKA Spółka Jawna (ul. Mikołowska 129, 43-180 Orzesze) realizuje projekt pt. „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarze produkcji, usług, logistyki, obsługi reklamacji i zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o innowacyjny system informatyczny zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0”.

Zakres projektu obejmuje:

  • wytworzenie i wdrożenie oprogramowania dedykowanego składającego się z modułów funkcjonalnych: Elektroniczna Teczka, Planowanie Produkcji, Technologia Produkcji, Elektroniczna Dokumentacja Warsztatowa, Akordowy System Wynagrodzeń, Logistyka, Planowanie Usług, Reklamacje,
  • zakup sprzętu informatycznego w postaci panelowych komputerów przemysłowych, przewodowych i bezprzewodowych czytników kodów kreskowych, zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, drukarek etykiet oraz punktów dostępowych.

Inwestycja ma na celu optymalizację procesów biznesowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, produkcji (w tym zaopatrzenia), realizacji usług, logistyki oraz obsługi reklamacji. Spółka w wyniku jego realizacji będzie mogła prowadzić zarządcze, operacyjne i pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne. Inwestycja prowadzi do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w modele B2E (Business to Employee) oraz B2B (Business to Business). W ramach projektu zostanie wdrożona innowacja technologiczna (procesowa) i nietechnologiczna (organizacyjna). Przedsięwzięcie wygeneruje 1 nowe miejsce pracy.

Wartość projektu: 1 033 630,50 PLN
Wartość dofinansowania: 418 600,00 PLN
Termin realizacji: 2019-04-01 - 2020-05-15

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/

MANUFACTURER GUARANTEE

MANUFACTURER GUARANTEE


As a producer, we grant 24-month guarantee for our products.

SERVICE AND INSPECTIONS

SERVICE AND INSPECTIONS


To ensure safe, reliable and comfortable use of our products, we provide repair services and post-guarantee inspections.

PROFESSIONAL SERVICES

PROFESSIONAL SERVICES


We offer pleasant atmosphere, professional advice and assistance in selection of an offer that is most beneficial in terms of technical capabilities.

CERTIFICATES AND APPROVALS

CERTIFICATES AND APPROVALS


Our products have all necessary certificates and approvals, which confirms their high quality in terms of implementation of European safety standards.